Leeskring / boekbespreking

 

Activiteit: boekbespreking

Plaats: de Oase

Tijd: 8 keer per jaar, op donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur

Bestuur:
Voorzitter: Netty van der Gaag
Secretaris/coördinator: Mia Hesemans
Penningmeester: Aly Verhoeven

Contactpersoon: Mia Hesemans, 06 34 00 96 16, e-mail

Deelname: voor leden van SeniorenVereniging Rijen

Kosten: een jaarlijkse contributie van € 25,00

 

Bijzonderheden:

Er zijn twee leeskringen. De eerste leeskring is opgericht in 2002, de tweede leeskring in januari 2005. Aan iedere leeskring nemen rond de 12 personen deel.
De groepen komen ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar om gezamenlijk een boek te bespreken. De boektitels worden in overleg uitgezocht en bij de bibliotheek geleend. Het boek wordt gelezen en besproken aan de hand van opgestelde richtlijnen. De eigen inbreng en manier van bespreken is op velerlei wijze mogelijk. Men ontdekt steeds hoe verschillend iedereen het boek leest, het in zich opneemt en waarneemt.
De kosten voor het lenen van de boeken en het gebruik van de ruimte zijn in de contributie inbegrepen.
Twee keer per jaar houden beide leeskringen hun bijeenkomst op dezelfde ochtend. Er wordt dan om 9.15 uur begonnen en de bespreking is korter dan normaal, zodat er daarna nog tijd is voor een gezamenlijk overleg.  

 (archieffoto)