Samenwerking

Seniorenplatform Gilze en Rijen

Vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties van de vier kerkdorpen Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot vormen samen het Seniorenplatform Gilze en Rijen. Ze komen viermaal per jaar bij elkaar voor overleg. Het platform werkt samen met de gemeente om de belangen van alle senioren in de gemeente Gilze en Rijen te behartigen. En van alle senioren in onze gemeente zijn er meer dan 3000 lid van de seniorenverenigingen.

Jaarlijks organiseert een werkgroep van het Seniorenplatform in samenwerking met de gemeente tal van zomeractiviteiten.

KBO-Kring

Onze seniorenvereniging is een afdeling van KBO-kring Gilze en Rijen. Die bestaat uit de vier seniorenverenigingen in onze gemeente. De Kring vertegenwoordigt de afdelingen en de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. De Kring zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit onze gemeente terechtkomt bij het Algemeen Bestuur. Soms organiseren de Kringen gezamenlijke activiteiten voor alle Afdelingen in hun Kring. Daarnaast zorgen de Kringen voor ondersteuning en advisering van de Afdelingen bij de organisatie van activiteiten.

Samenwerking op provinciaal niveau

De vereniging is aangesloten bij KBO-Brabant die op haar beurt advies en scholing aanbiedt aan de 300 afdelingen voor senioren in Brabant. De senioren van Brabant willen samen sterk staan en meepraten over maatschappelijke ontwikkelingen zoals gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid, inkomen en de positie van senioren. KBO-Brabant zorgt dat de belangen van ook de Rijense senioren bij de provincie behartigd worden.