De onafhankelijke cliëntondersteuners Wmo

Leden van de KBO kunnen gratis gebruik maken van deskundige ondersteuning als ze met de gemeente in gesprek gaan over een voorziening die onder de Wmo valt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van de woning, speciaal vervoer, een vervoershulpmiddel of huishoudelijke hulp.

Bij de voorbereiding van zo’n gesprek en bij het zogenaamde keukentafelgesprek kun je je laten bijstaan door een van de onafhankelijke cliëntondersteuners in de Kring Gilze en Rijen. Deze zijn speciaal voor dit doel opgeleid. Voor meer informatie, download de folder Onafhankelijke cliëntondersteuning bij een Wmo-aanvraag (versie juli 2022).

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners zijn bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 2454 4071.

 

Het team van vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuners van de samenwerkende seniorenorganisaties in de gemeente Gilze en Rijen (april 2022)
Van links naar rechts
: Marga Kin, Truus Noij, algemeen coördinator Ed Balkenende, Lenie Schuermans, Ben Robbers, Joke van der Zanden (gestopt oktober 2023), Annemiek Schokkenbroek, Mariola Verstappen, Toos Snijders, Cees Willemen.