Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's)

Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's) zijn speciaal opgeleid in een landelijk programma van de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB). Het doel is om ouderen te helpen om zelf de regie over hun leven te krijgen en te houden. VOA's adviseren en begeleiden ouderen bij vragen en problemen over zorg en welzijn, thuisadministratie, nalatenschap, invulling van formulieren etc.

Onze VOA's zijn vrijwilligers, zelf oudere en lid van de KBO in de Kring Gilze en Rijen. VOA's kennen de wet- en regelgeving en zijn thuis in de sociale kaart van onze regio. Ze kunnen ouderen dan ook wijzen op instanties, organisaties en mensen die bij de oplossing van problemen kunnen helpen. In veel gevallen werkten VOA's samen met andere zorgverleners.

Elke oudere in onze gemeente kan het VOA-team benaderen om een afspraak te maken. De vrijwillige ouderenadviseur bezoekt de oudere thuis. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, dus informatie daarover gaat niet naar anderen. Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's) zijn bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 2454 4071.

 V.l.n.r.: Adriaan Brouwers ( als coördinator m.i.v. 1-4-2022 opgevolgd door Ed Balkenende), Sylvia Raaijmakers (gestopt 1-4-2022), Astrid Boelhouwer, Evert van de Grift, Marga Kin en Henny Selbach (gestopt 1-4-2022).