woensdag 27 april 2022

Afscheid cliëntondersteuners/VOA's

SeniorenVereniging Rijen heeft een team van speciaal opgeleide adviseurs en begeleiders. Twee van hen, Sylvia Raaijmakers en Henny Selbach, namen op 25 april afscheid als Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) en als onafhankelijke Cliëntondersteuners Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Soms heb je een beetje hulp nodig. Je hebt wat meer moeite met dagelijkse dingen, lichamelijk en mentaal. Er zijn allerlei vernieuwingen. Je overziet misschien niet alles meer zo goed. Toch wil je zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Onze cliëntondersteuners en VOA's bieden hulp.

Sylvia Raaijmakers was de allereerste cliëntondersteuner die door de SVR werd benaderd. Zij had een achtergrond als ambtenaar van de sociale dienst in Breda. Vanaf het prille begin heeft Sylvia de cliëntondersteuning in onze gemeente mee vorm gegeven. Als zodanig had zij ook zitting  in het Seniorenplatform. Vele jaren heeft ze als eerste contactpersoon in Rijen en Molenschot burgers met een melding voor de Wmo te woord gestaan. Sylvia begeleidde een groot aantal cliënten en wees ook veel mensen de weg naar een van onze andere cliëntondersteuners/VOA’s. In de coronatijd, toen persoonlijk contact moeilijk was, zijn veel hulpvragers met haar telefonische adviezen geholpen.

Henny Selbach is de tweede persoon die het team gaat verlaten. Henny heeft tot zijn pensionering gewerkt bij de afdeling Sociale Zaken bij gemeente Gilze en Rijen. Als vrijwillig ouderenadviseur adviseerde hij senioren bij allerlei vragen op het gebied van zorg, welzijn, administratie, formulieren en nalatenschap en ondersteunde hij ouderen bij hun gesprekken met de gemeente over een Wmo-voorziening. Hierbij kun je denken aan een woningaanpassing, speciaal vervoer en dergelijke. Toen gestart werd met cliëntondersteuning meldde Henny zich spontaan aan om cliëntondersteuner te worden. Dit werk heeft hij vele jaren met prima inzet gedaan. Het was hem nooit teveel en hij voelde zich erg betrokken bij de mensen die hij begeleidde.

Sylvia en Henny hebben hun taak steeds met volle inzet en plezier gedaan, maar vinden het nu tijd om het stokje over te dragen. Ben Robbers en Lenie Schuermans zullen binnenkort het team gaan versterken. Ed Balkenende gaat de taak als coördinator van het team overnemen van Adriaan Brouwers.

Klik op de foto voor een volledig beeld