woensdag 03 april 2019

Bestuur overlegde met de besturen van de activiteitengroepen

Voorzitter Truus Noij opende de vergadering op 27 maart en zei het een belangrijke taak te vinden voor de activiteitengroepen om zowel jongere actieve senioren als oudere minder actieve leden passende activiteiten te bieden. SV-Rijen staat in onze gemeente goed aangeschreven maar we moeten onze activiteiten blijven promoten.

Na het openingswoord werden de agenda en het verslag van 3 oktober 2018 vastgesteld. Daarna werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Ingrid Scheifes is nieuw in het SVR-bestuur. Marian Heesbeen volgt Trudy Frickel op als coördinator van de Communicatiegroep.

Op 14 mei organiseert de gemeente in samenwerking met de GGD een Fittest. Iedereen van 60 jaar en ouder krijgt een uitnodiging om daaraan deel te nemen. Het doel is om te kijken hoe fit de senioren in onze gemeente zijn en om ze aan te sporen in beweging te blijven. En natuurlijk moeten onze SVR-sportgroepen daarbij betrokken worden!

Op de website www.sv-rijen.nl is de agenda van de Oase te vinden. Alle activiteitengroepen die iets in de Oase organiseren kunnen dat melden bij Sjef Douma. Hij voorkomt dat er dubbele afspraken gemaakt worden.

Het Rollend Nieuws in de Oase is toe aan actualisering. De activiteitengroepen kunnen  foto’s en korte teksten daarvoor aanleveren. Of we doorgaan met informatieverstrekking via Hallo Gilze Rijen wordt door het bestuur nog besproken. De kosten hiervan wegen niet op tegen de baten.

Penningmeester Joep Wouters wees de bestuursleden van de activiteitengroepen op een mogelijk probleem met de belastingdienst als een trainer een vergoeding van meer dan vijf euro per uur ontvangt.  Vraag een declaratie als de trainer als zelfstandige werkt.

Deelnemers van activiteitengroepen moeten lid zijn van SV-Rijen. Om dit te kunnen controleren wordt verzocht om de actuele ledenlijst door te sturen voor zover dat nog niet is gebeurd.

Tenslotte werd gewezen op het Digitaal Café. Om de twee weken op vrijdagochtend in de Oase wisselen mensen hun ervaringen met PC's, laptops, tablets en smartphones uit. Je steekt er altijd weer wat van op!

Als afsluiting van de vergadering waren er nog twee presentaties door activiteitengroepen SchrijveRijen en Fotoclub De Vrijbuiters.

In de Rondvraag werd gesproken over een extra bijdrage voor jubilerende activiteitengroepen. Men zag ook graag wat meer aandacht van het SVR-bestuur voor de groepen.

De voorzitter sloot de vergadering en bedankte alle vrijwilligers die als bestuurslid van hun activiteitengroep aanwezig waren. De avond werd nog even gezellig voortgezet met een hapje en een drankje.

MH