zaterdag 01 augustus 2020

Digitaal cafe start in september weer

Vrijdag 24 juli zijn we na een lange tijd weer bij elkaar gekomen. De eerste keer na 6 maart. Daarna zijn we allemaal heel voorzichtig geworden om niet besmet te raken met het Corona virus. We hadden een speciale opstelling in de Oase zodat we allemaal ruim konden zitten. Geen handen geven, ruim om elkaar heen, maar het ging er gezellig aan toe.

We hebben met elkaar gesproken wat we verwachten van het nieuwe seizoen. Daar kwamen de volgende ideeën uit naar voren:

  • Leden van SeniorWeb ontvangen elke drie maanden een boekje. Is het een idee enkele punten uit dit boekje te bespreken.
  • WhatsApp is is een veel gebruikte App op de telefoon. Het vervangt de briefkaarten die we voor de telefoon gebruikten. Een herhaling van de eerdere bijeenkomsten over WhatsApp wordt zeer op prijs gesteld.
  • Hoe maak je leuke filmpjes?
  • Overzetten van Foto's van telefoon naar een ander apparaat is iets wat we allemaal best lastig vinden. Het kan met een kabeltje, met Bluetooth maar ook via de Cloud is een mogelijkheid.
  • Er is een themamaand van SeniorWeb die gaat over "Online gemak en vermaak". Hier willen we ook aandacht aan besteden.

We weten nog niet precies wanneer we weer zullen starten, het blijven onzekere tijden. Ruim voor tijd zullen we jullie informeren over de opening van het seizoen.