dinsdag 04 juli 2017

Een heerlijke dag weg

Vijfenvijftig leden van onze seniorenvereniging hadden zich ingeschreven voor de dagtocht naar Appeltern en het Openluchtmuseum. En om precies negen uur startte chauffeur Hans de bus om te vertrekken vanaf de Oase.

Via een toeristische route door het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal kwamen we om half elf aan bij Moeke Mooren in Appeltern. De rondvaartboot “De Sluizer” lag al voor ons afgemeerd en nadat iedereen aan boord was, werden we getracteerd op koffie en heerlijk appelgebak. De tocht door het recreatie- en natuurgebied “de Gouden Ham” kon beginnen.

Het was heerlijk weer. De meesten zochten al snel het bovendek op en konden daar genieten van het prachtige uitzicht en de wind door de haren. De kapitein gaf uitleg over het ontstaan van het recreatiegebied. Door winning van zand tussen 1960 en 1980 is dit prachtige natuurgebied tot stand gekomen. Er zijn campings, stranden, jachthavens en watersportmogelijkheden. De natuur is prachtig met veel soorten volgels, o.a. aalscholvers, en volgens de kapitein waren er wel 72 verschillende boomsoorten.

Na deze boottocht gingen we weer in de bus richting het Openlucht Museum in Arnhem. Daar werden kleine groepjes gevormd zodat ieder op zijn eigen manier het park kon ontdekken. Er werd druk gebruik gemaakt van het trammetje dat op zes stations stopte. Zo konden ook leden die wat minder mobiel waren toch het hele park bezoeken.

Heel herkenbaar waren de Tilburgse huisjes uit de periode 1870 tot 1950. Zeker het laatste huisje uit 1950 riep bij velen herinneringen op. Ook het Groene-kruisgebouw met daarin het consultatiebureau voor zuigelingen was heel herkenbaar. Zelfs de wijkzuster met haar Solex was aanwezig. De plaggenhut, de melkfabriek, de herenboerderij uit Beerta .... Drie uur openluchtmuseum was te kort om alles te kunnen bewonderen. Het museumbezoek mocht van ons nog wel wat langer duren.

Om 16.30 uuur was volgens afspraak iedereen weer aanwezig en konden we aan de terugreis naar Rijen beginnen. In de bus wisselden we ervaringen uit. We kunnen, nog nagenietend, terugzien op een bijzonder geslaagde dag.

JV