zaterdag 16 september 2023

Officiele heropening Oase een feit

Vandaag vierde de SVR haar tweede jubileumdag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de vereniging. Na een geslaagde vrijwilligersdag op vrijdag, stond nu een receptie voor genodigden op het programma. Deze werd gecombineerd met de heropening van de, onlangs geheel opgeknapte, ontmoetingsruimte van de senioren; de Oase in CC de Boodschap.

Rond half vier arriveerden de eerste gasten in de Oase. Het bestuur had meerdere organisaties en verenigingen uitgenodigd waarmee de SVR geregeld samenwerkt. Daarnaast waren ook oud-bestuursleden en de gemeente uitgenodigd. Het was fijn om te zien dat velen gehoor gaven aan de uitnodiging om het 70-jarig jubileum met de SVR te vieren. Na een eerste drankje nam voorzitter Truus Noij tegen vier uur het woord en verwelkomde alle aanwezigen voor hun komst.

De wethouders Mariëlle Doremalen en Merijn Scheifes waren namens de gemeente aanwezig. Mariëlle feliciteerde de vereniging met het 70-jarig jubileum. Daarnaast gaf zij het belang aan van het bestaan van de seniorenvereniging met zoveel leden en vrijwilligers. Zij wil graag samenwerken en aanwezig zijn bij onderwerpen die belangrijk zijn voor ouderen als het gaat over zorg, wonen en welzijn.

Daarna nam Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, de microfoon ter hand. Hij bracht namens KBO-Brabant de felicitaties over aan de SVR. Hij blikte terug op 70 jaar SVR, opgericht in 1953 als bejaardenbond en uitgegroeid tot de huidige, bruisende seniorenvereniging met 1400 leden, 150 vrijwilligers, 28 activiteiten en ruime aandacht voor belangenbehartiging. Veel maatschappelijke problemen in bijvoorbeeld de zorg, komen in de nabije toekomst op de senioren af. Samen zullen we aan oplossingen moeten gaan werken.

Tenslotte sprak Truus Noij over het belang van de SVR voor alle inwoners van Rijen. Het aanbod aan activiteiten is in de loop van 70 jaar wel veranderd, van bijvoorbeeld volksdansen naar line-dancing en van bejaardengymnastiek naar stoelyoga. Ook introduceerde de SVR computercursussen voor ouderen. Het naar elkaar omzien en ontmoeten speelt steeds vaker een grote rol. Met 1400 leden is belangenbehartiging daarom een voornaam punt. Zo kan gebruik gemaakt worden van onze cliëntondersteuners bij Wmo-aanvragen, belastingadviseurs en de vrijwillige ouderenadviseurs. Het bereiken van het 70-jarig jubileum is niet alleen de verdienste van het huidige bestuur en vrijwilligers, maar zeker ook van voormalige bestuursleden en vrijwilligers. In die 70 jaar zijn dat er honderden, misschien wel enkele duizenden geweest. Ook de gemeente, die steeds voor de nodige financiële ondersteuning zorgt, werd door de voorzitter bedankt.

Na alle toespraken kwam natuurlijk ook de heropening, renovatie, het oppimpen van de Oase of hoe je het ook noemen wilt, ter sprake. Een jaar geleden werden de eerste plannen gesmeed voor het opknappen van de Oase. Jack Michielsen heeft daarbij een zeer belangrijke rol in gespeeld. Hij wilde de kar wel gaan trekken. Met hulp van diverse vrijwilligers is er een nieuwe plafond en verlichting aangebracht, zijn er nieuwe vloeren gelegd, muren geschilderd en meubels gekocht. Ook de bar in de Oase kreeg een flinke opfrisbeurt. Michael Rijken van CC de Boodschap werd bedankt voor de prettige samenwerking en zijn positieve bijdrage tijdens de verbouwing. Jack Michielsen en zijn vrouw Wil -zij heeft haar man immers zoveel uren moeten ‘uitlenen’ aan de SVR- werden door Truus Noij in het zonnetje en in de bloemen gezet. Daarna was de eer aan Jack om met een druk op de rode knop de Oase officieel geopend te verklaren. De gastvrouwen hadden inmiddels alle genodigden voorzien van een glas champagne, waarna er geproost werd op het eindresultaat. Er volgden nog een paar gezellige uurtjes onder het genot van een hapje en een drankje voordat iedereen huiswaarts keerde.

Klik op een foto voor volledig beeld