woensdag 22 januari 2020

Speelse lustrumviering van onze bridgers

Al meteen bij binnenkomst op dinsdag 21 januari merkte men dat het een bijzondere dag was. Het plafond was versierd met grote zwart en rood gekleurde kaarttekens: schoppen, harten, ruiten en klaveren. Op de tafels stonden al kopjes klaar voor de koffie of thee, en ballonnen vrolijkten de zaal op.

Zoals ieder jaar rond deze tijd hield de seniorenbridge haar jaarvergadering. Voorzitter Berry van Nistelrooij opende de vergadering met een minuut stilte voor degenen van wie we vorig jaar afscheid moesten nemen. Daarna bracht hij een hommage aan de bardames, die iedere dinsdag paraat staan om de bridgers te bedienen.

Maar op deze dag werd ook het 20-jarig bestaan gevierd. En daarom wilde het bestuur alle leden trakteren. Het feest startte met een lekker gebakje, waarna het spelen begon.

Om de feestvreugde te verhogen had men een geintje bedacht bij een van de vier spelen per tafel, en ook nog eens bij iedere tafel weer wat anders. Dat gaf wel hilariteit. Tussen de middag genoot men van een Brabantse koffietafel, zodat men gesterkt aan de tweede sessie kon beginnen.

Rond 15.30 uur waren de 76 deelnemers met spelen klaar en werden de uitslagen bekendgemaakt. Maar vandaag was alles anders. Het ging niet om de hoogste scores, maar de voorzitter trok de winnaars uit een champagnekoeler. Hierna sloot hij de dag af met een dankwoord aan iedereen die meegewerkt had aan het welslagen van deze mooie feestdag. Met name Hennie van den Udenhout en Henk Weterings werden in het zonnetje gezet. Zij zetten zich iedere week weer in voor onze bridgeochtenden.