maandag 11 maart 2019

Sportgroep 50+ hield jaarvergadering

Op vrijdag 1 maart kwamen de leden van Sportgroep 50+ bijeen om nu eens een keer niet te sporten, maar te overleggen. Ze hielden hun jaarvergadering. De opkomst was groot, zoals altijd bij Sportgroep 50+! 

Op vrijdag 1 maart jl. werd de Algemene Leden Vergadering gehouden van Sportgroep 50+ in de Oase. Van het aantal leden was 80% aanwezig en men werd verwelkomd met een kopje koffie met koek.

Klokslag 10.00 uur opende voorzitter André Aarsman de vergadering en hij bedankte allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor deze groep, zo ook de gastvrouwen van de Oase. Het verslag van vorig jaar werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. In november werd het 50ste lid verwelkomd. Helaas haakten begin 2019 enkele mensen af, maar het aantal zit nu weer op 50. Het zal fijn zijn wanneer meer mensen zich aansluiten.

De financiën van het afgelopen jaar werden doorgenomen, waarbij de penningmeester Mieke Oomens uitlegde hoe en waarom de uitgaven zijn gedaan en wat gesubsidieerd wordt. De zaalhuur in Den Butter is verhoogd, ook de vergoeding aan de docenten. De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Jan van Arendonk en Rina Aarts. Zij adviseerden decharge aan de penningmeester te verlenen, wat met applaus beantwoord werd door de leden. Contributieverhoging stond ook op de agenda. Deze staat al jaren op hetzelfde bedrag en er werd een verhoging voorgesteld. Het voorstel werd na stemming unaniem aangenomen.

Men is op zoek naar vervanging voor de twee docenten die nu 33 jaar met plezier en kundigheid deze groep hebben begeleid. Hierover is het bestuur inmiddels in overleg met de gemeente. Er wordt nog gezocht naar een tussenoplossing, zodat de huidige docenten een keer vrij kunnen nemen. De leden zijn gevraagd hierover mee te denken. Er is een flyer gemaakt voor de vacature.

Buiten het sporten worden jaarlijks nog enkele activiteiten gedaan, zoals een sjoelmiddag, het organiseren van een fietstocht met lunch en het schoonmaken van opbergkasten en materiaal. Fijn dat vooral nieuwkomers zich hiervoor hebben aangemeld .

Het was een prettige vergadering, waarbij iedereen aan het woord kwam. De voorzitter sloot om 11.30 de vergadering en wenste de aanwezigen prettige carnavalsdagen.