donderdag 05 maart 2020

Sportieve sjoelmiddag Sportgroep 50+

Sportgroep 50+ heeft elke jaar een extra activiteit. Dit jaar was dat een sjoelmiddag op vrijdag 21 februari jl. in de Oase. Het werd een gezellige en sportieve middag.

Na de koffie/thee met warme appelflap werd het spel uitgelegd door Rinus Haast. Er stonden 10 sjoelbakken klaar voor 42 deelnemers. Aan iedere bak kwamen 4 à 5 spelers en men ontving scoreformuliertjes om 5 keer te spelen. Iedereen stimuleerde elkaar om punten te scoren en er werd heel enthousiast gespeeld. De saamhorigheid van deze groep is geweldig. Na 5 beurten werden de scoreformuliertjes ingeleverd en iedereen was benieuwd naar de uitslagen.

Tijdens de puntentelling werden hapjes geserveerd en kon men een drankje nemen aan de bar.

Tot slot maakte onze voorzitter, André Aarsman, de winnaars bekend van elke bak: Wina van de Meere, Corrie Haast, Frans Sikkenga, Karin Schade, Gerard Gielen, Mieke Broers, Greta Brondijk, André Aarsman, Annie van de Veeken en Leonie Daniël. Zij ontvingen een fles wijn als prijs. Dit alles gebeurde met vermelding van het aantal behaalde punten. Corrie Haast scoorde het hoogst met 557 punten en mocht de Piet de Bekker wisseltrofee mee naar huis nemen die zij volgend jaar gaat verdedigen. De poedelprijs ging dit jaar naar Henk Broers. Hij ontving een fles wijn als aanmoediging voor de volgende keer. Vandaag twee flessen wijn voor het echtpaar Broers!

De voorzitter bedankte iedereen voor de sportiviteit en de inzet van leden voor de sportgroep. Ook benadrukte hij het sociale karakter van deze middag. Wellicht zijn er volgend jaar meer echtgenoten/partners die een middagje willen sjoelen. De organisatoren Rinus en Corrie Haast werden met een presentje bedankt voor de goede organisatie. Ook de gastvrouwen van de Oase werden bedankt voor hun hulp.

Meer bewegen: ook goed voor jou. Kom op woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 naar Den Butter en doe een keer vrijblijvend mee!

Thea van Sunten