dinsdag 25 september 2018

Viering 65-jarig bestaan geopend

Voorzitter Truus Noij opende donderdagavond de viering van het 65-jarig bestaan van SeniorenVereniging Rijen.

Ze memoreerde dat sinds de oprichting het zorgen voor gezelligheid en het met elkaar bezig zijn een van de belangrijkste pijlers van de vereniging is. Dat biedt sociaal contact, voorkomt eenzaamheid en geeft zin aan het bestaan. De seniorenvereniging runt een eigen soos binnen de muren van De Boodschap: een huiskamer voor de leden. De gastvrouwen van de soos hebben zowel een sociale als een signaalfunctie. Noij: "In het kader van het voorkomen van eenzaamheid is dat heel belangrijk."

Maar voor een moderne seniorenvereniging is dat niet meer genoeg. Over 15 jaar is een op de drie inwoners ouder dan vijfenzestig. Dat heeft consequenties voor de samenleving: een ander straatbeeld, andere woonvormen en veranderingen in welzijn en zorg. Voorzitter Noij wil dat instellingen en overheden daar nu al over gaan denken. En die kunnen daarbij de seniorenorganisaties goed gebruiken. Ze zegt: "We kunnen er samen voor zorgen dat Rijen senior-vriendelijk wordt!" Veel senioren hebben behoefte aan ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven. De seniorenvereniging biedt haar leden daarom ook advies, voorlichting en hulp. En dat allemaal "Samen met onze enthousiaste vrijwilligers."

Daarna overhandigde Noij de net gedrukte "Waaier" met een overzicht van alle verenigingsactiviteiten aan wethouder Zwarts. Die vertelde dat ze bij de oprichting van SVR "min vijftien" was. "Mooi dat we zo'n grote seniorenvereniging hebben. Veertienhonderd leden, dat is iets om rekening mee te houden. Dat heb ik pas nog ervaren." En daarmee doelde ze natuurlijk op de demonstrerende SVR-leden bij de commissievergadering op het gemeentehuis. Ook zij benadrukte de sociale rol van de vereniging: "Fysieke en mentale achteruitgang. Hoe vang  je dat op?" Ze had daarom ook veel waardering voor dagopvang Voor Mekaar, een initiatief van SV-Rijen is samenwerking met Vita. "Het is zo'n succes dat er een wachtlijst begint te ontstaan." En ze eindigde met: "Je moet het samen doen!" Ze wenste de vereniging nog minstens 65 volgende, succesvolle jaren.

Daarna was er een miniconcert van Vlijt en Eendracht. Filmmuziek van vooral John Williams en Enrico Moricone in een potpourie van stijlen, ritmes, klanken. Een heuse battle onder de bezielende leiding van Peter-Paul van Esch. Een mooie reclame voor hun optreden in november.

Tijdens de receptie werd geproost, getoost en gedronken op de jarige vereniging. In de Oase was een tentoostelling over de afgelopen jaren ingericht door enkele activiteitengroepen. Oud-voorzitters gingen samen op de foto. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en nieuwtjes uitgewisseld. Er gingen eindeloos hapjes rond. En zo werd het gezellig en laat.