Algemene ledenvergadering 2024

woensdag 03 april 2024 - 13:30 tot 16:30

locatie: Theaterzaal CC de Boodschap

 

De Algemene ledenvergadering 2024 vindt plaats op woensdag 3 april om 13.30 uur in de Theaterzaal van CC de Boodschap. Het jaarverslag 2023 is vanaf half maart te vinden op onze website. Het verslag 2023 ligt vanaf 11 maart ter inzage in de Oase.

Vragen over de financiële stukken graag vóór 20 maart indienen bij het secretariaat. Tijdens de jaarvergadering worden deze vergaderstukken toegelicht en eventuele vragen beantwoord.

Aftredende bestuursleden zijn Truus Noij en Charles Verhoosel. Beiden zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Johan Kamp voor als voorzitter en Ad Bink als bestuurslid.

Aanmelden van tegenkandidaten is mogelijk tot 22 maart bij de secretaris. Dat kan via e-mail: secretariaat@sv-rijen.nl, of schriftelijk via het postvak in de Oase. Wij zien jullie graag op 3 april. Aanmelden voor het bijwonen van de vergadering is niet nodig.