Info-ochtend over 'Wonen en Zorg'

vrijdag 21 april 2023 - 10:00 tot 12:00

locatie: de Oase

 

Goed oud worden in onze dorpen.

Vrijdag 21 april gaan we uitvoerig en actief met elkaar met het onderwerp ‘wonen en zorg’ aan de slag. Brabant vergrijst in een rap tempo: we worden ouder en er komen steeds meer 65-plussers bij. Senioren willen langer in de eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke omgeving blijven wonen, ook als men straks wellicht (meer) zorg nodig heeft.

Daar moeten we dan wel tijdig over gaan nadenken, onze wensen en ideeën inbrengen en vooral initiatief gaan nemen. Verblijf in het verpleeghuis is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden, en als er een echt zware zorgvraag is. De roep om vernieuwing en om extra woningen is groot, maar er verandert nog te weinig en te traag.

Praat mee over deze fase in je leven die gaat komen!

Aanvang 10.00 uur in de Oase. Els van Daal, van KBO-Brabant, zal deze bijeenkomst leiden. Toegang is gratis.